Human68k CUI emulator with sound.
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

28 regels
541 B

#ifndef CMDLINE_H_
#define CMDLINE_H_
struct cmdline_option {
int opt_char;
char *opt_long;
char *opt_help;
char *arg_name;
enum {
TYPE_END = 0,
TYPE_SWITCH,
TYPE_REQUIRED,
TYPE_OPTIONAL
} option_type;
enum {
TYPE_NONE,
TYPE_INT,
TYPE_FLOAT,
TYPE_STRING
} option_argument_type;
void *target;
};
#define CMDLINE_ARG_TERMINATOR { 0, 0, 0, 0, TYPE_END, 0, 0 }
int cmdline_parse_args(int argc, char **argv, struct cmdline_option opts[], int num_required_args, int max_args, char *args_text);
#endif /* CMDLINE_H_ */