Sharp X68000 Disassemblies
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
vampirefrog 843979e18b add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
en add fc.x 1 månad sedan
inc add some missing doscalls 1 år sedan
mxdrv re-disassemble 1 månad sedan
.gitignore xlate: for generating sed scripts for translations 1 månad sedan
Makefile makefile: mopmdrv 1 månad sedan
README.md update README 1 år sedan
attrib.en.strings add attrib.x and drive.x 1 månad sedan
attrib.lab add attrib.x and drive.x 1 månad sedan
attrib.s add attrib.x and drive.x 1 månad sedan
attrib.x add attrib.x and drive.x 1 månad sedan
bind.en.strings some translations 1 månad sedan
bind.lab bind.x: some labels 1 månad sedan
bind.s re-disassemble 1 månad sedan
bind.x add bind.x 1 år sedan
cache.lab add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
cache.s add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
cache.x add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
chkdsk.lab add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
chkdsk.s add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
chkdsk.x add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
clean-s.sed sed script to clean .s files after they're generated 1 månad sedan
cmd.lab add command.x (cmd.x and commando.x) 1 år sedan
cmd.s re-disassemble 1 månad sedan
cmd.x add command.x (cmd.x and commando.x) 1 år sedan
command.x add command.x (cmd.x and commando.x) 1 år sedan
commando.lab more labels for commando 1 år sedan
commando.s re-disassemble 1 månad sedan
commando.x add command.x (cmd.x and commando.x) 1 år sedan
const.sed makefile and consts 1 år sedan
copyall.lab add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
copyall.s add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
copyall.x add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
drive.en.strings add attrib.x and drive.x 1 månad sedan
drive.lab add attrib.x and drive.x 1 månad sedan
drive.s add attrib.x and drive.x 1 månad sedan
drive.x add attrib.x and drive.x 1 månad sedan
fc.en.strings add fc.x 1 månad sedan
fc.lab add fc.x 1 månad sedan
fc.s add fc.x 1 månad sedan
fc.x add fc.x 1 månad sedan
find.lab add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
find.s add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
find.x add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
has.lab add has.x and hlk.r 1 månad sedan
has.s re-disassemble 1 månad sedan
has.x add has.x and hlk.r 1 månad sedan
hlk.lab hlk labeling 1 månad sedan
hlk.r add has.x and hlk.r 1 månad sedan
hlk.s hlk labeling 1 månad sedan
human.lab human progress 1 år sedan
human.s re-disassemble 1 månad sedan
human.sys disassemble human.sys 3.02 1 år sedan
iplrom30.dat initial files, including iplrom30 disassembly 1 år sedan
iplrom30.lab iplrom30 labeling 1 månad sedan
iplrom30.s re-disassemble 1 månad sedan
iplrom30.tab more iplrom progress 1 år sedan
iplromxv.dat add iplromxv 1 år sedan
iplromxv.lab add iplromxv 1 år sedan
iplromxv.s re-disassemble 1 månad sedan
iplromxv.tab add iplromxv 1 år sedan
key.lab add move.x, sort.x, subst.x, key.x 1 månad sedan
key.s add move.x, sort.x, subst.x, key.x 1 månad sedan
key.x add move.x, sort.x, subst.x, key.x 1 månad sedan
mopmdrv.lab mopmdrv labeling and table 1 månad sedan
mopmdrv.s mopmdrv labeling and table 1 månad sedan
mopmdrv.tab mopmdrv labeling and table 1 månad sedan
mopmdrv.x add mopmdrv 0.999 1 år sedan
more.lab add move.x, sort.x, subst.x, key.x 1 månad sedan
more.s add move.x, sort.x, subst.x, key.x 1 månad sedan
more.x add move.x, sort.x, subst.x, key.x 1 månad sedan
move.lab add move.x, sort.x, subst.x, key.x 1 månad sedan
move.s add move.x, sort.x, subst.x, key.x 1 månad sedan
move.x add move.x, sort.x, subst.x, key.x 1 månad sedan
mxdrv16.x add mxdrv16 1 år sedan
mxdrv17.x add README, mxdrv17.x, mxp.x and pcm8.x 1 år sedan
opmdrv3.lab opmdrv3 slight tweak 1 år sedan
opmdrv3.s re-disassemble 1 månad sedan
opmdrv3.tab opmdrv3: more labels, tables and instrument data 1 år sedan
opmdrv3.x add opmdrv3.x 1 år sedan
pcm8.lab PCM8: more labels 1 år sedan
pcm8.s re-disassemble 1 månad sedan
pcm8.x add README, mxdrv17.x, mxp.x and pcm8.x 1 år sedan
pr.lab add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
pr.s add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
pr.x add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
process.en.strings process.x: fix some translations 1 månad sedan
process.lab process.x: labelling 1 månad sedan
process.s re-disassemble 1 månad sedan
process.x disassemble process.x 1 år sedan
sort.lab add move.x, sort.x, subst.x, key.x 1 månad sedan
sort.s add move.x, sort.x, subst.x, key.x 1 månad sedan
sort.x add move.x, sort.x, subst.x, key.x 1 månad sedan
subst.lab add move.x, sort.x, subst.x, key.x 1 månad sedan
subst.s add move.x, sort.x, subst.x, key.x 1 månad sedan
subst.x add move.x, sort.x, subst.x, key.x 1 månad sedan
sys.lab add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
sys.s add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
sys.x add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
tree.lab add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
tree.s add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
tree.x add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
where.lab add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
where.s add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
where.x add cache.x, chkdsk.x, copyall.x, find.x, pr.x, sys.x, tree.x, where.x 1 månad sedan
x68kd11s.sublime-project sublime project 1 år sedan
xlate.c xlate: more sed escaping 1 månad sedan

README.md

Sharp X68000 Disassemblies

Disassemblies of some Sharp X68000 ROMs and Human68k executables.

 • iplrom30.dat - X68030 IPL ROM
 • iplromxv.dat - X68000 XVI IPL ROM
 • human.sys - Human68k for X680x0 version 3.02 Copyright 1987,88,89,90,91,92,93 SHARP/Hudson
 • command.x, containing two bound modules:
 • mopmdrv.x - MEW OPM DRIVER ver 0.999・・・・ Copyright 1991,92,93 MEW
 • mxdrv16.x - X68k MXDRV music driver version 2.06+16 Rel.1 (c)1988-91 milk.,K.MAEKAWA, Missy.M, Yatsube
 • mxdrv17.x - X68k MXDRV music driver version 2.06+17 Rel.X5-S (c)1988-92 milk.,K.MAEKAWA, Missy.M, Yatsube
 • mxp.x - music player version 2.01 (c)1989 milk.
 • pcm8.x - X68k PCM8 polyphonic PCM driver v0.48b (c)1991-93 H.Etoh
 • mdxp.r - MuSic Player For Mxdrv Ver0.09c 97/03/21 byあすかにゃん
 • bind.x - X68k Binder v1.00 Copyright 1989 SHARP/Hudson
 • process.x - X68k Process v2.10 Copyright 1989-93 SHARP/Hudson

Translations are also available. They are implemented via sed scripts, in Shift-JIS encoding.