Sharp X68000 Disassemblies
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
vampirefrog f74e0535fe mopmdrv const pointers 1 år sedan
inc add some missing doscalls 1 år sedan
mxdrv mxdrv in folders 1 år sedan
.gitignore gitignore 1 år sedan
Makefile makefile and consts 1 år sedan
README.md update README 1 år sedan
bind.lab add bind.x 1 år sedan
bind.s remove -p flag 1 år sedan
bind.x add bind.x 1 år sedan
cmd.lab add command.x (cmd.x and commando.x) 1 år sedan
cmd.s remove -p flag 1 år sedan
cmd.x add command.x (cmd.x and commando.x) 1 år sedan
command.x add command.x (cmd.x and commando.x) 1 år sedan
commando.lab more labels for commando 1 år sedan
commando.s remove -p flag 1 år sedan
commando.x add command.x (cmd.x and commando.x) 1 år sedan
const.sed makefile and consts 1 år sedan
human.lab human progress 1 år sedan
human.s human progress 1 år sedan
human.sys disassemble human.sys 3.02 1 år sedan
iplrom30.dat initial files, including iplrom30 disassembly 1 år sedan
iplrom30.lab more iplrom progress 1 år sedan
iplrom30.s more iplrom progress 1 år sedan
iplrom30.tab more iplrom progress 1 år sedan
iplromxv.dat add iplromxv 1 år sedan
iplromxv.lab add iplromxv 1 år sedan
iplromxv.s more iplrom progress 1 år sedan
iplromxv.tab add iplromxv 1 år sedan
mdxp.lab mdxp 1 år sedan
mdxp.r mdxp 1 år sedan
mdxp.s remove -p flag 1 år sedan
mopmdrv.lab add mopmdrv 0.999 1 år sedan
mopmdrv.s mopmdrv const pointers 1 år sedan
mopmdrv.x add mopmdrv 0.999 1 år sedan
mxdrv16.x add mxdrv16 1 år sedan
mxdrv17.x add README, mxdrv17.x, mxp.x and pcm8.x 1 år sedan
mxp.lab add README, mxdrv17.x, mxp.x and pcm8.x 1 år sedan
mxp.s remove -p flag 1 år sedan
mxp.x add README, mxdrv17.x, mxp.x and pcm8.x 1 år sedan
opmdrv3.lab opmdrv3 slight tweak 1 år sedan
opmdrv3.s opmdrv3 slight tweak 1 år sedan
opmdrv3.tab opmdrv3: more labels, tables and instrument data 1 år sedan
opmdrv3.x add opmdrv3.x 1 år sedan
pcm8.lab PCM8: more labels 1 år sedan
pcm8.s remove -p flag 1 år sedan
pcm8.x add README, mxdrv17.x, mxp.x and pcm8.x 1 år sedan
process.lab disassemble process.x 1 år sedan
process.s remove -p flag 1 år sedan
process.x disassemble process.x 1 år sedan
x68kd11s.sublime-project sublime project 1 år sedan

README.md

Sharp X68000 Disassemblies

Disassemblies of some Sharp X68000 ROMs and Human68k executables.

 • iplrom30.dat - X68030 IPL ROM
 • iplromxv.dat - X68000 XVI IPL ROM
 • human.sys - Human68k for X680x0 version 3.02 Copyright 1987,88,89,90,91,92,93 SHARP/Hudson
 • command.x, containing two bound modules:
 • mopmdrv.x - MEW OPM DRIVER ver 0.999・・・・ Copyright 1991,92,93 MEW
 • mxdrv16.x - X68k MXDRV music driver version 2.06+16 Rel.1 (c)1988-91 milk.,K.MAEKAWA, Missy.M, Yatsube
 • mxdrv17.x - X68k MXDRV music driver version 2.06+17 Rel.X5-S (c)1988-92 milk.,K.MAEKAWA, Missy.M, Yatsube
 • mxp.x - music player version 2.01 (c)1989 milk.
 • pcm8.x - X68k PCM8 polyphonic PCM driver v0.48b (c)1991-93 H.Etoh
 • mdxp.r - MuSic Player For Mxdrv Ver0.09c 97/03/21 byあすかにゃん
 • bind.x - X68k Binder v1.00 Copyright 1989 SHARP/Hudson
 • process.x - X68k Process v2.10 Copyright 1989-93 SHARP/Hudson

Translations are also available. They are implemented via sed scripts, in Shift-JIS encoding.