Human68k CUI emulator with sound.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
vampirefrog c267899068 commit most stuff 7 månader sedan
docs commit most stuff 7 månader sedan
musashi commit most stuff 7 månader sedan
tests commit most stuff 7 månader sedan
.gitignore gitignore some execs 1 år sedan
Makefile commit most stuff 7 månader sedan
README.md docs formatting and README link 1 år sedan
ansidecl.h initial working-ish code 1 år sedan
cmdline.c cmdline 1 år sedan
cmdline.h cmdline 1 år sedan
dmac.c dmac interrupt impl 1 år sedan
dmac.h DMAC initial code 1 år sedan
fake_human.inc commit most stuff 7 månader sedan
fake_human.s commit most stuff 7 månader sedan
fake_ipl.inc commit most stuff 7 månader sedan
fake_ipl.s commit most stuff 7 månader sedan
main.c commit most stuff 7 månader sedan
mamedef.h initial working-ish code 1 år sedan
md5.c initial working-ish code 1 år sedan
md5.h initial working-ish code 1 år sedan
okim6258.c commit most stuff 7 månader sedan
okim6258.h oki cleanup and use int16_t for samples 1 år sedan
sjis.c sjis fixes 1 år sedan
sjis.h sjis2utf8 now working 1 år sedan
sjis2utf8.c sjis fixes 1 år sedan
sjis_unicode.c initial working-ish code 1 år sedan
sjisranges.php initial working-ish code 1 år sedan
sjisstat.c add sjisstat, a Shift-JIS character counter, useful for statistics on text files 1 år sedan
test-mem.c initial working-ish code 1 år sedan
test-path.c initial working-ish code 1 år sedan
tools.c initial working-ish code 1 år sedan
tools.h initial working-ish code 1 år sedan
utf8.c utf8 fputc 1 år sedan
utf8.h utf8 fputc 1 år sedan
v68.c commit most stuff 7 månader sedan
v68.h commit most stuff 7 månader sedan
v68doscall.c _SETBLOCK return fix 1 år sedan
v68doscall.h commit most stuff 7 månader sedan
v68fecall.c initial working-ish code 1 år sedan
v68fecall.h commit most stuff 7 månader sedan
v68human.c commit most stuff 7 månader sedan
v68human.h v68: fake IPL, fake Human.sys, some cleanups, add emulator port, fix sound 1 år sedan
v68io.c v68io: fix open mode 2, add v68_io_tell(); 1 år sedan
v68io.h v68io: fix open mode 2, add v68_io_tell(); 1 år sedan
v68iocscall.c v68: fake IPL, fake Human.sys, some cleanups, add emulator port, fix sound 1 år sedan
v68iocscall.h iocs fixes 1 år sedan
v68ipl.c v68: fake IPL, fake Human.sys, some cleanups, add emulator port, fix sound 1 år sedan
v68ipl.h ipl 1 år sedan
v68periph.c commit most stuff 7 månader sedan
v68periph.h commit most stuff 7 månader sedan
vgm.c vgm logger: oki m6258 support 1 år sedan
vgm.h vgm logger: oki m6258 support 1 år sedan
xdump.c add xdump (dump .text data from an .X file as a C hex array) 1 år sedan
xinfo.c xinfo: small formatting 1 år sedan
ym2151.c ym2151: remove timer code, use int16_t for samples 1 år sedan
ym2151.h ym2151: remove timer code, use int16_t for samples 1 år sedan

README.md

v68

A Human68k X68000 CUI emulator. Very similar to run68, it is written from scratch and emulates, besides the OS calls and the CPU, the sound hardware.

Uses Musashi for CPU emulation.

In the docs folder, there are some partially translated versions of puni docs.