Ingen beskrivning
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
vampirefrog 9ac8d4ca42 unison key stack fix 3 år sedan
common.mk @ 647db139d8 add common.mk submodule 3 år sedan
patches unison key stack fix 3 år sedan
.gitignore gitignore 3 år sedan
.gitmodules add common.mk submodule 3 år sedan
Makefile add lfo, pitch bend, key stack (for unison trills), filter lfo, filter EG intensity, 24db/oct filter 3 år sedan
config.h initial commit 3 år sedan
envelope.c unison key stack fix 3 år sedan
envelope.h use new envelope code 3 år sedan
filter.c some bugfixes, and got a nice bass going 3 år sedan
filter.h add lfo, pitch bend, key stack (for unison trills), filter lfo, filter EG intensity, 24db/oct filter 3 år sedan
main.c patch loading 3 år sedan
oscillator.c add lfo, pitch bend, key stack (for unison trills), filter lfo, filter EG intensity, 24db/oct filter 3 år sedan
oscillator.h add lfo, pitch bend, key stack (for unison trills), filter lfo, filter EG intensity, 24db/oct filter 3 år sedan
sineosc.c add lfo, pitch bend, key stack (for unison trills), filter lfo, filter EG intensity, 24db/oct filter 3 år sedan
sineosc.h add lfo, pitch bend, key stack (for unison trills), filter lfo, filter EG intensity, 24db/oct filter 3 år sedan
synth.c unison key stack fix 3 år sedan
synth.h use new envelope code 3 år sedan
tables.inc added oscillators, unison, triangle, rectangle, pulse width, auto connect to jack output, and auto connect alsa input and control unison spread with a midi knob and pulse width with another 3 år sedan
types.h added simpler filter, split code into files 3 år sedan
vampisynth.sublime-project sublime project 3 år sedan
voice.c fix some clicks 3 år sedan
voice.h use new envelope code 3 år sedan