Nav apraksta
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.
vampirefrog 9ac8d4ca42 unison key stack fix 3 gadus atpakaļ
common.mk @ 647db139d8 add common.mk submodule 3 gadus atpakaļ
patches unison key stack fix 3 gadus atpakaļ
.gitignore gitignore 3 gadus atpakaļ
.gitmodules add common.mk submodule 3 gadus atpakaļ
Makefile add lfo, pitch bend, key stack (for unison trills), filter lfo, filter EG intensity, 24db/oct filter 3 gadus atpakaļ
config.h initial commit 3 gadus atpakaļ
envelope.c unison key stack fix 3 gadus atpakaļ
envelope.h use new envelope code 3 gadus atpakaļ
filter.c some bugfixes, and got a nice bass going 3 gadus atpakaļ
filter.h add lfo, pitch bend, key stack (for unison trills), filter lfo, filter EG intensity, 24db/oct filter 3 gadus atpakaļ
main.c patch loading 3 gadus atpakaļ
oscillator.c add lfo, pitch bend, key stack (for unison trills), filter lfo, filter EG intensity, 24db/oct filter 3 gadus atpakaļ
oscillator.h add lfo, pitch bend, key stack (for unison trills), filter lfo, filter EG intensity, 24db/oct filter 3 gadus atpakaļ
sineosc.c add lfo, pitch bend, key stack (for unison trills), filter lfo, filter EG intensity, 24db/oct filter 3 gadus atpakaļ
sineosc.h add lfo, pitch bend, key stack (for unison trills), filter lfo, filter EG intensity, 24db/oct filter 3 gadus atpakaļ
synth.c unison key stack fix 3 gadus atpakaļ
synth.h use new envelope code 3 gadus atpakaļ
tables.inc added oscillators, unison, triangle, rectangle, pulse width, auto connect to jack output, and auto connect alsa input and control unison spread with a midi knob and pulse width with another 3 gadus atpakaļ
types.h added simpler filter, split code into files 3 gadus atpakaļ
vampisynth.sublime-project sublime project 3 gadus atpakaļ
voice.c fix some clicks 3 gadus atpakaļ
voice.h use new envelope code 3 gadus atpakaļ