vampirefrog преди 3 години
родител
ревизия
1f29371606
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. 4
    0
      .gitignore

+ 4
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -0,0 +1,4 @@
1
+*.P
2
+*.o
3
+vampisynth
4
+*.sublime-workspace

Loading…
Отказ
Запис